select a colour: Colour Selector Colour choice 2 Colour Choice 3
reset A A

Home

English

Wired - Working with and for Disadvantaged People and Carers across the North West & North Wales

We support people to live their lives as independently and with as much choice and control as possible.

To find out more about the services that we currently provide, please go to the menu options at the top of this page or click on the map to the right and select the service in the area you require.​​

Our experienced team of staff and volunteers work hard to provide high quality services. The quality of our services is demonstrated by the quality marks that we hold:

  • Investors in People
  • Advice Quality Standard
  • Quality Performance Mark
  • Positive About Disabled People

The Quality Performance Mark has been awarded in recognition of the high standards of our advocacy services.

Service Improvement
As part of ensuring continuous improvement Wired welcomes any comments and ideas for improvements to the services we are providing. Please visit the contact us page for more information.

Wired has been providing services since 1975. Wired is the holding / parent company of Inclusive Access UK Ltd (IA). The company provides a range of training courses, both accredited and non-accredited to suit people’s needs. Inclusive Access is the fourth largest provider of the City & Guild accredited National Advocacy Qualification. The company is also an accredited provider for Institute of Leadership & Management and National Open College Network courses.

For further details follow the link to Inclusive Access website: www.inclusiveaccess.co.uk ​​

Welsh

Wired – Yn gweithio gydag ac i Bobl Ddifreintiedig a Gofalwyr ledled y Gogledd Orllewin a Gogledd Cymru
Rydym yn cefnogi pobl i fyw eu bywydau mewn ffordd mor annibynnol a gyda chymaint o ddewis a rheolaeth ag sy’n bosibl.
I ganfod rhagor am y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig ar hyn o bryd, ewch i’r opsiynau ar frig y dudalen hon neu cliciwch ar y map ar y dde a dewis y gwasanaeth rydych ei angen yn yr ardal berthnasol.
Mae ein tîm profiadol o staff a gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed i gynnig gwasanaethau o safon uchel. Mae ansawdd ein gwasanaethau i’w weld yn y nodau ansawdd sydd gennym:

  • Buddsoddwyr mewn Pobl
  • Safon Ansawdd Cyngor
  • Nod Perfformiad o Ansawdd
  • Yn Gadarn o Blaid Pobl Anabl

Gwella Gwasanaethau

Yn rhan o’n hymdrech i sicrhau gwelliant drwy’r amser mae Wired yn croesawu unrhyw sylwadau a syniadau am ffyrdd o wella’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig. Ewch i’r dudalen Cysylltu â Ni i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Wired wedi bod yn cynnig gwasanaethau ers 1975. Wired yw rhiant gwmni/ cwmni daliannol Inclusive Access UK Ltd (IA). Mae’r cwmni’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi, rhai wedi achredu a rhai heb eu hachredu, i gyfateb ag anghenion pobl. Inclusive Access ydy’r pedwerydd mwyaf o’r cwmnïau sy’n darparu Cymhwyster Eiriolaeth Cenedlaethol wedi’i achredu gan City & Guilds. Mae’r cwmni hefyd yn ddarparydd wedi achredu i’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth a chyrsiau Rhwydwaith y Coleg Agored Cenedlaethol.

I gael rhagor o fanylion, dilynwch y ddolen i wefan Inclusive Access:
www.inclusiveaccess.co.uk ​​
Map
Cookies Policy

Here is some static content for Panel 1.

Ut purus metus, fermentum vitae pulvinar vel, elementum eget nulla. Pellentesque posuere, enim ut dapibus vestibulum, leo nunc porttitor neque, sed pulvinar orci sem eleifend sapien. Nullam at odio nibh, eu pharetra ipsum.